Apr 7, 2011

Zantin mangtha

A sakhming sawi leh lunglen a zual a
Awm ngheng chial a kan indi lai ka dawn changin Hmangaihtui a  luang leh thin
Biahthu di hlan a kan inlawm lai ten zamual liam mahse
Chul thei reng hian a mawi si lo, aw ka tawnah


Dawn kir ve hian i mawi si lo kan hlimlai nite
Eng dang ngai lova tual kan chaina Shillong tlang khi
Fan leh ka nuam e, aw a thiang ten
Goldie Goodie ngai lo reng a kan inlawm lai teNgaih ngam ten leng la nang zawng
Hmangaih tangah chuan lung dam ten va bei ta la
I hringnun par ang a vul dawn phawt chuan
Jack Of Heart a riang vala hian
Ka tuar nem ang lunglen, aw nang hmangaih vangin


Leng zawng zingah ka riang chuang e
Mang mawl mai pawn Hmangaihtui ko chhuakin
Nau ang nuih zai reng ka rel thei lo, aw di, i lo chuan
On my lip is only in my dreams


Piang lo zawk la ka ti, ka di loh ai che
Riakmaw ianga riang thlawn mai turan leh
Sakhming sela min sai hma hian
Thla fam chan ka nuam e
Then hnu di, nang ngaih vangin


Uaiin, chulin chuai mahse, i biahthu di hlui zawngte
Vawng reng nang e dawn lungrukah
Zantiang chhawrthla en changin min han hre ve reng thin la
Zan tin mangtha, aw ka di kumtluang atan

No comments:

Post a Comment